بیسرا تورکوویچ  وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین

دکمه بازگشت به بالا