bihvijesti

Preminuo šejh Salih efendija Ibrišević

Sufija, znalac, učitelj, predvodnik zaljubljenih, šejh pravovjernih hadži Salih Faruki efendija Ibrišević preselio je na ahiret u 80. godini života.

Rođen je 15.05.1941. godine u Paležu kod Kiseljaka. Živio je skromno, a sav svoj imetak uglavnom trošio u pomaganju svojih prijatelja i nemoćnih.

Tokom radnog vijeka službovao je u Fojnici i najvećim dijelom u Sarajevu, kao Muallim, Imam i Hatib u mnogim džamijama.

Šejh Salih ef. Ibrišević je ugodno i priželjkivano društvo stotinama svojih sljedbenika. Govorio je, predavao,  prevodio i pisao o temama iz sufizma, akaida, ahlaka, tefsira, hadisa, fikha, arapske lingvistike, prirodnog okruženja i nauke općenito i izvrstan je poznavalac rješenja hanefijske pravne škole.

Predavanja koja je držao bila su predmetom zanimanja i starijih i mlađih, muškaraca i žena.

Njegov Sufijski Centar u Sarajevu je središte okupljanja mnogih sufija i mutesavvifa kao i onih koje zanima tesavvuf i općenito islam. Poštovan je i cijenjen od svojih prijatelja i pristalica ali i od svojih neprijatelja. Iako se spolja pričinjava kao jako strog, uvijek je pun razumijevanja i samilosti za svakoga.

Hadži Salih efendija dao je i veliki doprinos na polju izdavaštva i publicistike. Autor je više knjiga: Pravi put i stranputice, Risala, Ako hoćeš derviš bit, Šejhov govor znaj istina je, Govor sufije. Preveo je djela Dragulji Mudrosti, četiri djela Mekkanskih otkrovenja od čuvenog Šejh Ekbera ibn Arebija.

Dženaza i ukop Šejha Saliha ef. Ibriševića bit će naknadno objavljeni.

(Fena)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button