iranvijesti

Ajatullah Alireza A’rafi: Pozitivna i konstruktivna interakcija među religijama osigurava spas globalne civilizacije

Visokorangirani iranski muslimanski učenjak podvukao je potrebu za “pozitivnom i konstruktivnom interakcijom” među vjerama kako bi se garantovao spas globalne civilizacije, navodeći da su politički i društveni sistemi zasnovani na zajedničkom porijeklu koji omogućavaju kulturama da se ujedine.

Ajatullah Alireza A’rafi, rukovodilac iranskih teoloških fakulteta, rekao je da opsežna komunikacija među ljudima, zajedno s mirnim suživotom, može unaprijediti ljudske i humanitarne ciljeve i pomoći u prevazilaženju političkih, društvenih i kulturnih pitanja.

„Pozitivna i konstruktivna interakcija među religijama jedan je od najvažnijih faktora za spas globalne civilizacije i njegovanje intimnosti među ljudskim društvima“, rekao je.

“Interakcije religija mogu u velikoj mjeri doprinijeti njihovoj konvergenciji i povezati ljudska društva zajedno. Zajedničke vrijednosti religija mogu lako odgovoriti na ljudske potrebe. Raznolikost i mnoštvo religija idealna je prilika za ljudska društva da prodube svoje razumijevanje i vizije i razmijene svoja dostignuća”, istakao je ajatullah A’rafi.

Viši naučnik je u nastavku naglasio da su sve ljudske vrijednosti usidrene u duhovnim i vjerskim tradicijama, dodajući da religija igra neusporedivu ulogu u ljudskom životu.

Pozvao je vjerske učenjake da ispunjavaju svoje obrazovne, moralno-promotivne, obrazovne i društvene odgovornosti, rade na naučnoj raspravi među različitim grupama i školama mišljenja, te izbjegavaju predrasude i ekstremizam.

Izvor: TV Sahar

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button