bihvijesti

Nova knjiga Elvira Musića o prisustvu perzijskog jezika u BiH

Jezici u kontaktu, kulture u dodiru: perzijski jezik i farsizmi od Kine do Balkana (s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu), naziv je nove knjige autora Elvira Musića, koja je ovih dana objavljena u izdanju Dobre knjige.

IRIBINA  – Bilježeći prisustvo riječi perzijskog porijekla u kineskom, indu, urdu, kurdskom, arapskom te turkijskim jezicima i u konačnici u bosanskom i drugim jezicima kojima se osnovna komunikacija ostvaruje među narodima Balkanskog poluotoka, autor se ne zadovoljava samo pukom etimološkom obradom riječi već nastoji razmaknuti zastore povijesti i otkriti na koji način i s kojim mislima su te riječi pronalazile put do raznih naroda širom svijeta i otkriti razloge zbog kojih su ti farsizmi prigrljavani u novijim kulturama u kojim su nerijetko poprimali i neka nova značenja.

Perzijski jezik je od davnina bio najljepša riznica u koju su brižno pohranjivana blaga bogate iranske kulture i civilizacije. Zahvaljujući svojoj otvorenosti prema drugom i drugačijem, spremnosti da prihvati novinu i ostvaruje aktivnu saradnju s drugim jezicima i kulturama, perzijski jezik je uticao na brojne jezike širom svijeta, nailazeći na pozitivne osjećaje i divljenje brojnih istaknutih intelektualaca u raznim zemljama.

Perzijski jezik se u Bosni i Hercegovini danas uči na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ali i na kursevima u drugim obrazovnim centrima.

Ova knjiga o prisustvu perzijskog jezika u BiH će uistinu koristiti i njima kao i svima onima koji žele steći nova saznanja o sebi, svojoj povijesti i prošlosti, ali i otvorenosti bosanskohercegovačke kulture prema drugim kulturama.

Također, to je prilika da se poklonici briljantnih Hafizovih, Mevlaninih, Sa’dijevih i misli drugih velikana perzijskog izričaja pobliže upoznaju s tokovima dolaska i prisustva perzijskog jezika u Bosni i Hercegovini, prenosi Fena.

izvor

Show More

Related Articles

Back to top button